De invloed van alkaliniteit op het zwembad

De alkaliniteit werkt als buffer tegen plotselinge veranderingen in de pH waarde. Hoe lager de TA-waarde des te gemakkelijker kan de pH waarde worden aangepast door toevoeging van kleine hoeveelheden van een zuur of een base.

Invloed van cyanuurzuur op de meting van de totale alkaliniteit

Indien er cyanuurzuur in het water aanwezig is, beïnvloedt dit de meting van de totale alkaliniteit. De meting geeft in dat geval een te hoog resultaat. De gemeten waarde moet, afhankelijk van de pH waarde, gecorrigeerd worden.
Bij een gehalte aan cyanuurzuur <= 50 ppm en een gemeten TA is >= 100 ppm is een correctie niet noodzakelijk.

Bij een pH van 7.5 moet de gemeten TA-waarde met 30 % verminderd worden om een juiste meting te krijgen.

  Ideale waarde

  De ideale totale alkaliniteit ligt tussen 100 en 150 ppm. Bij een hogere waarde dan 175 ppm is er veel zuur of base nodig om de pH-waarde te veranderen. Onder 60 ppm is de pH-waarde niet stabiel.

  Het kan even duren voordat u de gewenste totale alkaliniteit bereikt heeft, omdat de pH waarde nooit onder de 6.8 en boven de 8 behoort te komen. U kunt de pH-waarde en de TA-waarde aanpassen door kleine hoeveelheden van de juiste producten toe te voegen. Zie ook de aanwijzingen op het etiket. Als de TA-waarde eenmaal correct is zijn regelmatige metingen in het algemeen niet meer nodig.

   testen waterkwaliteit alkaliniteit

   Problemen bij een te lage totale alkaliniteit

   • pH-waarde fluctueert te veel;

   • Tendens tot corrosie;

   Problemen bij een te hoge totale alkaliniteit

   pH-waarde moeilijk te corrigeren, pH-waarde veranderd nauwelijks;

   • Troebel water;
   • Ontstaan van kalkaanslag;
   • Inefficiënt chloorgebruik;
   • Grote hoeveelheden pH- nodig voor pH correctie