Disclaimer

TEKSTEN – BEELDEN

De informatie (teksten, beelden, links) op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. NV WILLY  NAESSENS SWIMMINGPOOLS levert alle mogelijke inspanningen om de correctheid van deze informatie te verzekeren, maar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of onvolledige informatie. NV WILLY  NAESSENS SWIMMINGPOOLS behoudt zich het recht voor om ten allen tijde wijzigingen of correcties aan te brengen, evenals het geheel of een gedeelte van de informatie te verwijderen.

INTELLECTUELE EIGENDOM

Op de aangeboden informatie (tekst, beelden) rust van rechtswege auteursrecht, zodat de informatie niet mag worden gereproduceerd of meegedeeld zonder voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van NV WILLY  NAESSENS SWIMMINGPOOLS. Alle toepasselijke intellectuele eigendomsrechten blijven dus behouden. Zoals gestipuleerd in onze algemene voorwaarden zal elke communicatie met ons als vertrouwelijk worden behandeld, Het Belgisch recht is van toepassing – Rechtbanken van Oudenaarde – Enkel Nederlandse taal

Informatie NV WILLY  NAESSENS SWIMMINGPOOLS

NV WILLY  NAESSENS SWIMMINGPOOLS

Kortrijkstraat 66

B-9790 Woretegem Petegem

http://www.swimmingpools.be

Telefoon: +32 (0)55 390 390

BTW‐BE: 0471 605 486