Chloortabletten Slow 5kg

Best verkocht
€ 35,50
  • Continue toevoeging van chloor
  • Hoge chloorconcentratie, onmiddellijk effect
  • Inhoud: 25 tabletten van 200 gram
  • Enkel voor privé zwembaden
Meer informatie
Op voorraad
Vandaag besteld, geleverd op dinsdag 16 juli.

Samengevat

  • Continue toevoeging van chloor
  • Hoge chloorconcentratie, onmiddellijk effect
  • Inhoud: 25 tabletten van 200 gram
  • Enkel voor privé zwembaden

Beschrijving

De zwembad chloortabletten van Oxidan zijn langzaam oplossende, stabiele en kalkvrije chloortabletten. Aan de hand van deze chloortabletten kan je het zwembad ontsmetten en vrij maken van algen en bacteriën. Onzuiverheden in het water worden dankzij deze goedkope chloortabletten vermeden.

De Oxidan chloortabletten zijn enkel geschikt voor privé zwembaden.

De zwembad chloortabletten in onze webshop zijn van hoge kwaliteit. Toch behoren ze tot de goedkoopste chloortabletten voor zwembaden die je online kan kopen. Aarzel dus niet langer bestel jouw chloortabletten in onze webshop!

Technische gegevens

Inhoud
5kg
Gewicht per tablet
200 gram
Chloorconcentratie
90
Opmerkingen
Niet compatibel met ionisator of automatische doseerinstallatie

Handleiding

Vooraleer je de chloortabletten aan het zwembad toevoegt, dient de pH-waarde van je water op peil te zijn (tussen 7.2 en 7.6 pH). Voeg hiervoor indien nodig pH-min of pH-plus toe.

Voeg via de skimmer of via een doseervlotter 1 chloortablet per 30 m³ zwembadwater toe. Open de verpakking bij voorkeur in open lucht en gooi de chloortabletten niet gewoon in het zwembad, deze kunnen namelijk vlekken veroorzaken op de binnenbekleding.

Bij koel weer is de werkingsduur ongeveer 12 à 14 dagen. Bij zeer warm weer is de werkingsduur heel wat korter. Tijdens de warme maanden wordt aangenomen dat u wekelijks nieuwe chloortabletten in de skimmermanden moet plaatsen.

De filterinstallatie dient bij het gebruik van tabletten minstens 12uren in werking te zijn en best ook in een aantal verschillende blokken. Op die manier is de werking van de chloortabletten effectiever. Bij lange stilstand van de filterinstallatie, moeten chloortabletten weggenomen worden uit de skimmermand; dit om aantasting van de folie en of skimmerleidingen door overconcentratie van chloor te voorkomen.

Controleer regelmatig, best wekelijks, het chloorgehalte van je water. De ideale waarde ligt tussen 1 en 2 mg per liter water (> 1ppm en < 2 ppm). Gebruik voor je controle één van onze testkits.

Het doseren van de chloortabletten is afhankelijk van het gebruik en de temperatuur van het zwembad. Verder kunnen ook weersomstandigheden en de ligging van het zwembad een belangrijke rol spelen. Respecteer de veiligheidsvoorschriften en bewaar de chloortabletten buiten bereik van kinderen.

Veiligheidsvoorschriften

Kan brand bevorderen; oxiderend. Schadelijk bij inslikken. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. Zeer giftig voor in het water levende organismen met langdurige gevolgen; Vormt giftig gas in contact met zuren. Let op! Niet in combinatie met andere producten gebruiken. Er kunnen gevaarlijke gassen (chloor) vrijkomen. Buiten het bereik van kinderen houden. Verwijderd houden van warmte/vonken/hete oppervlakken. Niet roken. Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/ spuitnevel vermijden. Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product. Alleen buiten of in goed geventileerde ruimten gebruiken. Voorkom lozing in het milieu. Beschermende handschoenen / beschermende kledij / oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen; NA HET INSLIKKEN bij onwel voelen een ANTIGIF centrum of een arts raadplegen; NA INADEMING het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. BIJ CONTACT MET DE OGEN voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk blijven spoelen. Bij onwel voelen een ANTIGIF centrum/arts raadplegen. Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren. Inhoud/verpakking afvoeren in overeenstemming met de toepasselijke lokale, regionale, nationale en of internationale regels.

Nood aan advies?
Vragen over dit product? Onze klantenservice helpt je graag verder. 
€ 35,50