Chloorgranulaat Choc/Fast 5kg

Best verkocht
€ 33,50
  • Corrigeert snel het chloorgehalte
  • Ideaal voor chloorshock
  • Inhoud: 5kg
  • Enkel voor privé zwembaden
Meer informatie
Op voorraad
Vandaag besteld, geleverd op maandag 29 april.

Samengevat

  • Corrigeert snel het chloorgehalte
  • Ideaal voor chloorshock
  • Inhoud: 5kg
  • Enkel voor privé zwembaden
  • Gebruik biociden veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.

Beschrijving

Eur-o-Choc chloorgranulaat is een snel oplossend chloorpoeder dat stabiel en kalkvrij is. Hierdoor is het uiterst geschikt voor een chloor shockbehandeling van het zwembad.

Aan de hand van dit chloor in poedervorm kan je het zwembad ontsmetten en vrij maken van algen en bacteriën. Onzuiverheden in het water worden dankzij dit chloor choc poeder vermeden.

Dit chloorgranulaat is enkel geschikt voor privé zwembaden.

Vooraleer je het zwembad gebruikt, controleer je beter steeds het chloorgehalte. Bij een chloorwaarde hoger dan 2 ppm zwem je beter niet. In dat geval wacht je beter tot de waarde gezakt is.

De doseringen van deze producten zijn afhankelijk van het gebruik en de temperatuur van het zwembad. Ook de weersomstandigheden en de ligging van het zwembad kunnen een invloed hebben op de waterkwaliteit. Respecteer de veiligheidsvoorschriften en bewaar het product buiten bereik van kinderen.

Het chloorpoeder of chloorgranulaat in onze webshop is van hoge kwaliteit. Toch kan je dit chloorgranulaat goedkoop aankopen in onze online webshop.

Technische gegevens

Inhoud
5kg chloorpoeder
Opmerkingen
Niet compatibel met ionisator of automatische dosering

Handleiding

Vooraleer je het chloorgranulaat aan het zwembad toevoegt, dient de pH-waarde van je water op peil te zijn (tussen 7.2 en 7.6 pH). Voeg hiervoor indien nodig pH-min of pH-plus toe.

Los het chloorpoeder op in een emmer water vooraleer je het gelijkmatig verdeeld over het hele zwembad. Open de verpakking bij voorkeur in openlucht terwijl je uit de wind staat.

Voor een shockbehandeling dien je 3 à 4 maatbekertjes van 40 gram chloorgranulaat toe te voegen per 10 m³ water. Voor een gewone onderhoudsbeurt hoef je slechts 1 maatbeker van 40gram per 10 m³ toe te voegen. Idealiter voeg je dit na het zwemmen of ‘s avonds aan je zwembad toe.

Zorg ook dat je het water filtert nadat je het chloor hebt toegevoegd. Op die manier is de werking van het chloor in het zwembad effectiever.

Controleer regelmatig, best wekelijks, het chloorgehalte van je water. De ideale waarde ligt tussen 1 en 2 mg per liter water (> 1ppm en < 2 ppm). Gebruik voor je controle één van onze testkits.

Veiligheidsvoorschriften

Schadelijk bij inslikken; veroorzaakt ernstige oogirritatie; Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken; zeer giftig voor in het water levende organismen met langdurige gevolgen; vormt giftig gas in contact met zuren; Buiten het bereik van kinderen houden; Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp spuitnevel vermijden. Na het werken met dit product de handen grondig wassen; niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product. Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. Voorkom lozing in het milieu; Beschermende handschoenen / beschermende kledij / oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen; NA HET INSLIKKEN bij onwel voelen een ANTIGIF centrum of een arts raadplegen; NA INADEMING het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. BIJ CONTACT MET DE OGEN voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk blijven spoelen. Bij onwel voelen een ANTIGIF centrum/arts raadplegen. Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren. Inhoud/verpakking afvoeren in overeenstemming met de toepasselijke lokale, regionale, nationale en of internationale regels.

Nood aan advies?
Vragen over dit product? Onze klantenservice helpt je graag verder. 
€ 33,50