Vlarem-wetgeving voor publieke zwembaden

Vlarem-wetgeving voor publieke zwembaden

Vlarem-wetgeving voor publieke zwembaden

Wanneer u in Vlaanderen een publiek toegankelijk zwembad wilt bouwen, dan dient dit publieke zwembad te voldoen aan de Vlaamse milieuwetgeving (Vlarem II).

Ook voor openbare zwembaden in privé-eigendom, bvb. in een hotel of Wellness, is deze wetgeving geldig. Alleen op zwembaden die verbonden zijn aan privéwoningen en die niet voor het publiek worden opengesteld (noch gratis, noch tegen enige directe of indirecte vergoeding) is deze milieuwetgeving niet van toepassing.

Voor jacuzzi’s, overdekte-, openlucht-, dompel-, plons- en therapiebaden worden in deze wetgeving andere normen gesteld. Zowel de waterkwaliteit (controles en behandelingsinstallatie), de bouw (materialen, ventilatie, sanitair) als de veiligheid (toezicht, EHBO, brandveiligheid, opslag chemicaliën) zijn streng en uitgebreid gereglementeerd.

Kwaliteitsvereisten van het water (Vlarem II-normen)

 

 

Overdekt bad

Openlucht

Whirlpool

Dompel

Plons

Watertemperatuur

Bovengrens

< 32°C

< 32°C

<36°C

<20°C

<32°C

pH

Ondergrens

7,0

7,0

7,0

6,8

6,8

 

Bovengrens

7,6

7,6

7,6

8,0

8,0

Vrij beschikbaar chloor

Ondergrens

0,5 mg/l

0,5 mg/l

1 mg/l

1 mg/l

0,5 mg/l

 

Bovengrens

1,5 mg/l

3 mg/l

3 mg/l

3 mg/l

3 mg/l

Gebonden chloor

Bovengrens

<1,0 mg/l

<1,0 mg/l

<1,0 mg/l

<1,0 mg/l

<1,0 mg/l

Gem. relatieve vochtigheid

Bovengrens

65%

65%

65%

65%

65%

Controle van publieke zwembaden

Controle van publieke zwembaden

Voor alle openbare zwembaden geldt de verplichting om maandelijks stalen te laten nemen door een erkend labo. Bovendien dient u ook dagelijks meermaals de waterkwaliteit te controleren.

Minimum 2 maal per jaar mag u zich verwachten aan een onaangekondigde controle, uitgevoerd door het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid. Bij deze test zullen zij het hygiënisch onderhoud, de waterkwaliteit en de veiligheid nagegaan.

Wanneer dit agentschap een overschrijding vaststelt, dan dient de uitbater onmiddellijk de gepaste maatregelen te ondernemen. Er bestaat zelfs een risico dat het zwembad (tijdelijk) gesloten wordt tot een veilige en gezonde waterkwaliteit kan gegarandeerd worden. Dit wordt echter enkel toegepast om onnodige gezondheidsrisico’s te vermijden.

Overdekt bad

Openlucht

Whirlpool

Dompel

Plons

Analyses uitgevoerd door exploitant

3x/dag

3x/dag

3x/dag

3x/dag

3x/dag

Erkend 'water' labo

maandelijks

om de 14 dagen

maandelijks

maandelijks

maandelijks

Vlaams Agentschap
Zorg en Gezondheid

2x/jaar

2x/jaar

2x/jaar

2x/jaar

2x/jaar

Heeft u nog andere vragen omtrent de Vlarem II-wetgeving voor publieke zwembaden? Dan mag u ons steeds contacteren! Onze adviseurs zullen u spoedig op de hoogte brengen.