Is er een bouwvergunning nodig voor een zwembad?

Bouwvergunning nodig voor een zwembad?

Bouwvergunning nodig?

Vind hier alle informatie in verband met een bouwvergunning voor zwembaden in België.

Zowel de Vlaamse als Waalse regelgeving in verband met bouwvergunningen voor zwembaden komt aan bod!

De algemene regel stelt dat je geen constructie mag optrekken, plaatsen, afbreken, herbouwen, verbouwen of uitbreiden. In principe zou de aanleg van een openluchtzwembad dan een vergunning vereisen.

Toch is dit niet altijd zo! Want in Vlaanderen zijn er een aantal uitzonderingen op deze verplichting.

bouwvergunning aanvragen voor het plaatsen van een zwembad

Toch bouwvergunning aanvragen voor het plaatsen van een zwembad?

Sinds 1 december 2010 kan je onder bepaalde voorwaarden een vrijstelling krijgen voor het bouwen van een niet overdekte constructie tot maximaal 80m² in de zij- of achtertuin. Opgelet! Deze 80m² bevatten ook de reeds bestaande niet overdekte constructies zoals een terras, siervijver, bestaande zwembaden,….

Een vrijstelling kan je in Vlaanderen krijgen onder bepaalde voorwaarden:

  • De constructie blijft meer dan 1 meter verwijderd van de perceelgrens
  • De constructie is minder dan 30 meter verwijderd van de woning
  • De constructie mag niet in een kwetsbaar gebied liggen
  • De constructie mag niet gebouwd worden in een oeverzone, afgebakend in een bekkenbeheersplan of deelbekkenbeheersplan, of in de 5 meter brede strook langs de over van een waterloop.

Voldoen jouw zwembadplannen aan deze voorwaarden, dan heeft u in principe geen bouwvergunning nodig. Want de bouw van jouw zwembad mag niet strijdig zijn met volgende zaken:

  • Lokale plannen (gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen, bijzondere plannen van aanleg)
  • Voorschriften van verkavelingsvergunningen

Maar ook hier is een uitzondering op. Jouw gemeente kan namelijk een lijst maken met plannen en verkavelingsvergunningen waarbinnen de vrijstellingsregeling wel geldt, ook al is deze strijdig met de plannen of de verkavelingsvoorschriften in kwestie.

Volgend voorbeeld kan misschien één en ander verduidelijken: De familie Peeters droomt al jaren van een zwembad in de tuin. Momenteel hebben ze al een kleine siervijver van 15m² en een terras van 20 m². Hun plannen hebben betrekking op het aanleggen van een zwembad van 45m². Vermits 15 + 20 + 45 = 80 kunnen ze het zwembad aanleggen zonder vergunning. 

Bouwvergunning zwembad

Conclusie: In Vlaanderen heb je meestal geen vergunning voor de aanleg van jouw zwembad. In geval van twijfel: win informatie in bij de gemeentelijke dienst ruimtelijke ordening. De medewerkers van die dienst zullen u graag helpen en zo ben je altijd 100% zeker!

Bouwvergunningen in Wallonië wel nodig?

België zou België niet zijn mochten er in Wallonië geen andere regels zijn dan in Vlaanderen. In Wallonië hoef je met bovenstaande uitzonderingen geen rekening te houden, in een Waalse gemeente hangt de vergunningsverplichting af van het oppervlakte van het zwembad en van de inplanting van het zwembad en de woning ten opzichte van de openbare weg.

Staat uw woning parallel aan de openbare weg en zal uw zwembad achter deze woning komen en parallel ten opzichte van de woning staan? Dan heeft u geen bouwvergunning nodig voor zwembaden kleiner dan 50m² zwemoppervlakte.

Staat uw huis niet parallel met de openbare weg of wenst u het zwembad op een andere manier aan te leggen? Dan is een vereenvoudigde bouwaanvraag vereist.

De aanvraag is van toepassing in verschillende gevallen bv. wanneer een dreef of laan leidt naar de woning, wanneer het zwembad achteraan in de tuin wordt gebouwd of wanneer het zwembad haaks zal staan ten opzichte van de woning. Ook hier geven we graag het advies mee om toch even informatie in te winnen bij de gemeentelijke dienst voor Ruimtelijke ordening.

Bouwvergunning in Wallonië

Is een architect verplicht bij het bouwen van een zwembad?

In Vlaanderen is het best eenvoudig:
Wanneer je voor het zwembad geen vergunning nodig hebt, dan hoef je ook geen architect onder de arm te nemen. Is een vergunning wel noodzakelijk dan heb je ook een architect nodig als aan één van volgende voorwaarden voldaan is:

  • De constructie in de tuin wordt groter dan 150 vierkante meter
  • De constructie is gelegen op minder dan 2 meter afstand van de perceelgrenzen en gebouwen.

Meer informatie over de aanvraagformulieren vind je terug op deze website: http://www.ruimtelijkeordening.be/NL/Beleid/Vergunning/Vergunningnodig/Openluchtzwembad

Opgelet: in sommige gemeenten geldt wel een meldingsplicht wanneer de bouwvergunning niet noodzakelijk is. Vraag dit zeker na bij de gemeentelijke diensten.